Jest absolwentem Wydziału Prawa w Białymstoku oraz podyplomowych studiów podatkowych Szkoły Głównej Handlowej. Wpisany na listę doradców podatkowych. Zdał egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w związku z czym przez wiele lat pełnił tę funkcję w wielu spółkach. Przez ostatnie lata poza prowadzeniem własnej kancelarii był Zastępcą Dyrektora gdzie piastował posadę doradcy i głównego specjalisty. Od 2005r. prowadzi własną kancelarię podatkową, Trajan Szuladziński i Partnerzy Kancelaria Prawna współpracując jednocześnie z Warszawską Izbą Notarialną poprzez doradztwo do spraw podatkowych oraz z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” , dla którego przygotowywał kilkadziesiąt opinii prawnych, finansowo – księgowych na rzecz Sądów i Prokuratur. Wykładowca na uczelniach, kursach i szkoleniach z zakresu podatków pośrednich i procedury podatkowej dla notariuszy, biegłych rewidentów, osób zajmujących się praktycznym rozliczaniem podatków i pracowników działów finansowo-księgowych, jak również studentów. Prowadzi również szkolenia podatkowe finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wykłada m.in. w Radzie Izby Notarialnej w Warszawie, Lublinie i Białymstoku, w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Grupie Wydawniczej Infor S.A. oraz Eura – Europejskie Centrum Edukacji. W latach 1999 – 2002 Specjalista ds. podatkowych i legislacji, przedstawiciel Ministerstwa Finansów w komisjach sejmowych w zakresie prawa podatkowego w Ministerstwie Finansów Departamentu Podatków Pośrednich. Współautor książki „Nowy podatek od towarów i usług – VAT 2004” pod redakcją profesora Witolda Modzelewskiego. Stały współpracownik i ekspert podatkowy w prasie fachowej, w tym Gazecie Prawnej, Doradcy Podatnika, Prawie Przedsiębiorcy, Europejskim Przeglądzie Gospodarczym, PPK, SF-K. Ekspert podatkowy na antenie TV Biznes. Specjalizuje się w przekształceniach podmiotów gospodarczych, zmianach formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, podziale spółek oraz majątku, opracowaniu i wdrożeniu zasad sukcesji międzypokoleniowej. Zajmuje się również obsługą prawno-podatkową i doradztwie gospodarczym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.