Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kierunek teologia) oraz politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta rektora SGH, uczestnik licznych konferencji naukowych Współrealizator projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. Lesława Pagi dotyczącego obecności jednostek samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Autor publikacji naukowych. W przeszłości członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW, w ramach którego koordynował m.in projekt „Ekonomicznie z NZS”.  Stypendysta programu „Stypendia dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza” przyznawanego w ramach studiów doktoranckich na SGH. Obecnie wykładowca akademicki na UKSW gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów ekonomicznych dla studentów dziennikarstwa. Jego naukowe zainteresowania dotyczą głównie tematyki finansów oraz systemu podatkowego.