Absolwent MBA w Szkole Głównej Handlowej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Zarządzanie, specjalizacja finanse międzynarodowe), Akademii Wychowania Fizycznego (kierunek WF, specjalizacja organizacja i zarządzanie w sporcie). Dodatkowo absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nowoczesnych praktyk zarządzania firmą oraz strategii marketingowych. W latach 2005-2007 pracował w Polskim Związku Szermierczym jako Koordynator ds. Organizacyjno-Szkoleniowych. W latach 2007-2009 Dyrektor Biura 11 sekcyjnego klubu AZS – AWF Warszawa. Do jego głównych obowiązków należało: kierowanie pracą klubu; pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych; kierowanie wszystkimi projektami klubu; współpraca z mediami. Od 2009 roku Sekretarz Generalny Polskiego Związku Szermierczego. Główne obowiązki: zarządzanie finansami – pełna odpowiedzialność za finanse PZS; kierowanie pracą zespołów zadaniowych (finansowa, zakresowa, merytoryczna i czasowa); odpowiedzialność za realizację 14 programów każdego roku (o łącznej wartości około 10 mln zł); kierowanie zespołem 31 osób (administracja oraz pracownicy terenowi); pozyskiwanie finansowania do realizacji celów statutowych; kierownik zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych; współpraca z mediami. Od 2013 roku członek Władz Europejskiej Federacji Szermierczej (członek Komisji Zawodów Europejskich). W 2015 roku powołany przez Zarząd Światowej Federacji Szermierczej do pełnienia funkcji Prezydenta Mistrzostw Europy Seniorów, które odbyły się w Szwajcarskim mieście Montreux. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania biurem organizacji sportowej. Dyrektor Pucharu Świata Seniorów w Warszawie, współorganizator i organizator Pucharów Polski. Szkolenia: Autoprezentacja i mowa ciała; PR w Firmie; Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie; Polska dyplomacja sportowa; Protokół dyplomatyczny i urzędowy; Kontakt z mediami; Zarządzanie organizacją; Kontroling finansów. Wielokrotny medalista mistrzowskich zawodów – w kraju i zagranicą – w szermierce we florecie. Zainteresowania: sport oraz wszelkie rodzaje aktywności ruchowej; brydż, astronomia, lotnictwo cywilne, literatura faktu.