Ekspert Instytutu Zmian, członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej  RadyEnergetycznej, Associate Expert w komitetach: Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magister ekonomii Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) oraz charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków (PWSOŚ Radom). Posiada uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz Certyfikat księgowy (Chartered Accountant) Ministra Finansów. Zajmuje stanowisko Head of Internationaller Controller Verein o/Wielkopolska. Z energetyką związany jest od 1996 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu struktur organizacyjnych od podstaw w przedsiębiorstwach energetycznych.