Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Założyciel i prezes Koła Naukowego Analizy Prawno-Ekonomicznej Rynku Nieruchomości „Res Immobiles”. Uczestniczył ponadto w programie Juris Doctor w University of British Columbia (Vancouver). W latach 2012 – 2015 był aplikantem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Związany z rynkiem nieruchomości od 2007 r., kiedy to uzyskał licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jako prawnik, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rynku nieruchomości (w szczególności inwestycji budowlanych oraz bieżącej działalności centrów handlowych).