Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odbył także szkolenia w ramach Izby Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.  Zdobywał doświadczenie w kilku innych liczących się kancelariach, był także wiceprezesem fundacji oraz wiceprezesem kilku spółek handlowych i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie. Obszar jego działalności zawodowej obejmuje m.in. postępowania sądowe i arbitrażowe, doradztwo korporacyjne i prawo karne.
Włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku rosyjskim.