Jest adwokatem. Wykłada w Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie. Jest współautorką Komentarza do ustawy prawo bankowe pod red. prof. dr hab Hanny Gronkiewicz – Waltz, jest także współautorką monografii bankowej pod red. prof. dr hab Wojciecha Góralczyka pt. Problemy współczesnej bankowości, glos oraz publikacji dot. szeroko pojętego prawa bankowego i handlowego.

Zajmuje się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego. Posługuje się biegle angielskim i francuskim.