New Public Management

New Public Management

Przedstawiamy Państwu pierwszy working paper Instytutu Zmian. Stanowi on zapowiedź serii artykułów, których głównym celem będzie omówienie tematyki nowoczesnych koncepcji zarządzania w administracji oraz ich wykorzystania w praktyce w ramach działalności polskiego...