Przedstawiamy Państwu pierwszy working paper Instytutu Zmian. Stanowi on zapowiedź serii artykułów, których głównym celem będzie omówienie tematyki nowoczesnych koncepcji zarządzania w administracji oraz ich wykorzystania w praktyce w ramach działalności polskiego aparatu administracyjnego.

Przyczyną do podjęcia niniejszej inicjatywy jest analiza aktualnego stanu polskiej administracji publicznej oraz świadomość bieżących wyzwań związanych m.in. z globalizacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Procesy te będą miały niewątpliwy wpływ na kształt państwa polskiego w przyszłości. To od nas zależy czy będziemy na nie należycie przygotowani.

Podsumowanie niniejszego cyklu stanowić będzie raport dotyczący stanu polskiej administracji publicznej przygotowany przez naszych ekspertów. Zaproponujemy w nim zmiany, jakie naszym zdaniem wpłyną pozytywnie na sprawne i skuteczne funkcjonowanie aparatu administracyjnego w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się przyczynkiem do szerszej dyskusji nad bieżącym stanem administracji publicznej w Polsce i możliwymi kierunkami jej rozwoju.

Poniżej znajdziecie Państwo link do pierwszego artykułu z zapowiedzianej serii. Dotyczy on idei New Public Management – menedżerskiego podejścia do administracji publicznej, który stanowi syntetyczny przegląd najważniejszych aspektów wspomnianej koncepcji.

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnej lektury,

Rafał Kożuchowski

prezes Zarządu Instytutu Zmian

 New Public Management

Przedstawiamy Państwu pierwszy working paper Instytutu Zmian. Stanowi on zapowiedź serii artykułów, których głównym celem będzie omówienie tematyki nowoczesnych koncepcji zarządzania w administracji oraz ich wykorzystania w praktyce w ramach działalności polskiego aparatu administracyjnego.

Przyczyną do podjęcia niniejszej inicjatywy jest analiza aktualnego stanu polskiej administracji publicznej oraz świadomość bieżących wyzwań związanych m.in. z globalizacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Procesy te będą miały niewątpliwy wpływ na kształt państwa polskiego w przyszłości. To od nas zależy czy będziemy na nie należycie przygotowani.

Podsumowanie niniejszego cyklu stanowić będzie raport dotyczący stanu polskiej administracji publicznej przygotowany przez naszych ekspertów. Zaproponujemy w nim zmiany, jakie naszym zdaniem wpłyną pozytywnie na sprawne i skuteczne funkcjonowanie aparatu administracyjnego w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa stanie się przyczynkiem do szerszej dyskusji nad bieżącym stanem administracji publicznej w Polsce i możliwymi kierunkami jej rozwoju.

Poniżej znajdziecie Państwo link do pierwszego artykułu z zapowiedzianej serii. Dotyczy on idei New Public Management – menedżerskiego podejścia do administracji publicznej, który stanowi syntetyczny przegląd najważniejszych aspektów wspomnianej koncepcji.

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnej lektury,

Rafał Kożuchowski

prezes Zarządu Instytutu Zmian