Kamil Goral
Kamil Goral

Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kierunek teologia) oraz politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta rektora SGH, uczestnik licznych konferencji naukowych Współrealizator projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. Lesława Pagi (więcej…)

adw. dr Krzysztof Andrzej Wąsowski
adw. dr Krzysztof Andrzej Wąsowski

Adwokat. Wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka Wąsowski. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Był doradcą Ministra Skarbu Państwa, konsultantem naukowym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Współprzewodniczącym Komisji Majątkowej, oraz (więcej…)

Trajan Szuladziński
Trajan Szuladziński

Jest absolwentem Wydziału Prawa w Białymstoku oraz podyplomowych studiów podatkowych Szkoły Głównej Handlowej. Wpisany na listę doradców podatkowych. Zdał egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w związku z czym przez wiele lat pełnił tę funkcję w wielu spółkach. Przez ostatnie lata poza prowadzeniem własnej kancelarii był Zastępcą Dyrektora gdzie piastował posadę doradcy i (więcej…)

Jacek Słupski
Jacek Słupski

Absolwent MBA w Szkole Głównej Handlowej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Zarządzanie, specjalizacja finanse międzynarodowe), Akademii Wychowania Fizycznego (kierunek WF, specjalizacja organizacja i zarządzanie w sporcie). Dodatkowo absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nowoczesnych praktyk zarządzania firmą oraz strategii (więcej…)

Damian Siembida
Damian Siembida

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Założyciel i prezes Koła Naukowego Analizy Prawno-Ekonomicznej Rynku Nieruchomości „Res Immobiles”. Uczestniczył ponadto w programie Juris Doctor w University of British Columbia (Vancouver). W latach 2012 – 2015 był aplikantem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. (więcej…)

adw. dr Beata Paxford
adw. dr Beata Paxford

Jest adwokatem. Wykłada w Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie. Jest współautorką Komentarza do ustawy prawo bankowe pod red. prof. dr hab Hanny Gronkiewicz – Waltz, jest także współautorką monografii bankowej pod red. prof. dr hab Wojciecha Góralczyka pt. Problemy współczesnej bankowości, glos oraz publikacji dot. szeroko pojętego prawa bankowego i handlowego. (więcej…)

dr inż. Lech Małecki
dr inż. Lech Małecki

Doktor inżynier, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1975 r. Uzyskał tytuł doktora nauk zarządzania na podstawie rozprawy doktorskiej Badanie poziomu technicznego przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Informatyki AE Wrocław. Autor 12 prac naukowo-badawczych, 1 monografii i 24 publikacji naukowych. Był adiunktem w Zakładzie Nauk Zarządzania (więcej…)

adw. Jakub Łosoś-Czernicki
adw. Jakub Łosoś-Czernicki

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odbył także szkolenia w ramach Izby Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej. (więcej…)

dr Dariusz Gulczyński
dr Dariusz Gulczyński

Ekspert Instytutu Zmian, członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej  RadyEnergetycznej, Associate Expert w komitetach: Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magister ekonomii Wydziału Planowania i Zarządzania (więcej…)

Tomasz Gontarz
Tomasz Gontarz
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Przez kilka lat pracował w departamencie prawnym PKO BP. Były przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW oraz Sekretarz Generalny Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Prowadzi szkolenia z przywództwa oraz moderuje sesje strategiczne dla NGO.

(więcej…)