Debata w Instytucie Zmian – oczywiste oczywistości o turystyce

Turystyka to ważny sektor gospodarki… promocja turystyki polskiej to ważna rzecz… na turystyce można zarabiać – takie między innymi tezy usłyszeliśmy podczas debaty poświęconej turystyce zorganizowanej przez Instytut Zmian….