KONTAKT

         

Fundacja Instytut Zmian 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa

e-mail: sekretariat@iz.org.pl

NIP: 7010606021

REGON: 365212044

KRS: 0000632620

Numer rachunku bankowego w Volkswagen Bank Polska S.A.:

95 2130 0004 2001 0759 9962 0001

Stowarzyszenie Instytut Zmian

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

e-mail: sekretariat@iz.org.pl

NIP: 7010329030

REGON: 145923181

KRS: 0000403294

Numer rachunku bankowego w Volkswagen Bank Polska S.A.:

55 2130 0004 2001 0579 7006 0001

Wiadomość z formularza