Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego

W dniu 13 maja 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego” zorganizowana przez Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Zmian.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Związku Banków Polskich, Accenture, PayU S.A., MasterCard, Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurminska-Jaworska sp.k., które to instytucje objęły konferencję swoim patronatem. Partnerami medialnymi wydarzenia byli Dziennik Gazeta Prawna, Miesięcznik Finansowy Bank, Centrum Informacji Gospodarczej oraz Wydawnictwo Wolters Kluver.

Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne tj. „Aspekty prawne i biznesowe dostępu do rachunku płatniczego” oraz „Zmiany regulacyjne na rynku kart w UE i nowelizacja ustawy o usługach płatniczych”, w ramach których poruszone zostały kwestie projektu nowej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) i rozporządzenia w sprawie opłat intercharge (MIF) oraz nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Jednak tematem przewodnim konferencji była zaproponowana w projekcie nowej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) kwestia dostępu do rachunku płatniczego przez podmioty niechodzące w posiadanie środków będących przedmiotem transakcji płatniczej. Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że propozycja KE nie gwarantuje odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno dostawcom usług płatniczych jak i użytkownikom (konsumentom). Regulacja powinna uwzględniać potrzebę zachowania poufności loginu i hasła do bankowości elektronicznej w taki sposób, aby podmiot trzeci (TPP) nie wchodził w jego posiadanie. Logowanie powinno następować na stronie dostawcy usług płatniczych nie na stronie podmiotu trzeciego. Aby osiągnąć ten efekt dostawce usług płatniczych oraz podmiot trzeci powinna łączyć umowa dwustronna lub wielostronna tak aby umowa taka określała aspekty techniczne i biznesowe wzajemnej współpracy. Także użytkownik powinien zawrzeć równolegle odpowiednia umowę z podmiotem trzecim (TPP).

Z racji na niewyczerpanie tematu przez uczestników i duże zainteresowanie tym wydarzeniem na jesieni tego roku planowana jest kolejna konferencja poświęcona tej tematyce.

 

 

http://www.gazetaprawna.pl/patronaty/796740,nowe-regulacje-rynku-uslug-platniczych-i-pieniadza-elektronicznego.html