Raport pt. „Nowatorskie wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy”

Raport pt. „Nowatorskie wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy”

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport. Instytutu Zmian pt. „Nowatorskie wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy”. W przedmiotowej analizie zajmiemy podatkowymi aspektami innowacyjnych wyrobów tytoniowych, w tym tytoniem...

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce dr inż. Lech Małecki, ekspert Instytutu Zmian W ramach „Projektu Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym”,[1] który powinien być skonsultowany...