AKTUALNOŚCI

Analiza Instytutu Zmian pt. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować analizę Instytutu Zmian pt. „Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej” autorstwa...
Czytaj

Plakat debaty Instytutu Zmian pt.: „Turystyka a rozwój gospodarczy Polski” 25.09.2015 r.

 ...
Czytaj

PKN ORLEN S.A. Partnerem Głównym debaty pt.: „Turystyka a rozwój gospodarczy Polski”

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło obwieścić, że Partnerem Głównym debaty pt. „Turystyka a rozwój gospodarczy Polski. Stan bieżący i...
Czytaj

Zmiana terminu debaty pt. Polskie elektrownie jądrowe a budowa gazoportu”

Szanowni Państwo, W związku z pilnym wyjazdem zagranicznym naszego eksperta p. Marcina Jastrzębskiego niniejszym przekładamy naszą debatę pt....
Czytaj

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce dr inż. Lech Małecki, ekspert Instytutu Zmian W ramach „Projektu Krajowego...
Czytaj

Plakat zapraszający na naszą debatę pt. „Polskie elektrownie jądrowe, a budowa gazoportu.”

...
Czytaj

Zapraszamy na naszą debatę pt. Polskie elektrownie jądrowe, a budowa gazoportu. 2.06.2015 r. WNE UW

Serdecznie zapraszamy na debatę Instytutu Zmian pt. „Polskie elektrownie jądrowe a budowa gazoportu. Czy wielkie projekty energetyczne mają w...
Czytaj

Fotorelacja z konferencji naukowej pt. „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego”

...
Czytaj

Dziennik Gazeta Prawna o naszej konferencji naukowej pt. „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego”

Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego W dniu 13 maja 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się...
Czytaj

PUBLIKACJE

Raport pt. „Nowatorskie wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy”

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport. Instytutu Zmian pt. „Nowatorskie wyroby tytoniowe a podatek akcyzowy”. W...
Czytaj

Analiza Instytutu Zmian pt. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować analizę Instytutu Zmian pt. „Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej” autorstwa...
Czytaj

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce

Finansowanie końcowej fazy cyklu jądrowego w Szwecji, Francji i Polsce dr inż. Lech Małecki, ekspert Instytutu Zmian W ramach „Projektu Krajowego...
Czytaj

New Public Management

Przedstawiamy Państwu pierwszy working paper Instytutu Zmian. Stanowi on zapowiedź serii artykułów, których głównym celem będzie omówienie tematyki...
Czytaj

O NAS

Stowarzyszenie Instytut Zmian zostało zawiązane w 2010 roku przez ludzi związanych z profesorem Remigiuszem Kaszubskim ze Związku Banków Polskich. Stowarzyszenie w obecnej formie skupia absolwenci i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, byłych i obecnych członków Koła Naukowego Prawa Bankowego działającego na WPiA UW, a także osoby pochodzące ze środowiska naukowego, adwokatury oraz bankowości.

Wszystkich członków Stowarzyszenia łączy wspólny cel nadrzędny – prorozwojowe zmiany dla Polski, zarówno w sferze społecznej, przedsiębiorczej, jak i politycznej. Zależy nam, aby Polska była państwem bogatym, silnym gospodarczo, bezpiecznym zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, posiadającym wykształcone i przedsiębiorcze społeczeństwo obywatelskie, sprawną i profesjonalną administrację publiczną oraz perspektywy na przyszłość. Chcemy, aby Polacy czuli się w swoim kraju dobrze oraz chcieli w nim pozostać, pracować, zakładać rodziny i działać dla Jego dobra. Pragniemy, aby Polska była państwem, z którego wszyscy będziemy dumni.

Świadomi tego, że osiągnięcie takiego stanu wymaga pracy, poświęcenia ze strony wszystkich obywateli oraz czasu, jesteśmy zarazem przekonani, iż Nasza przyszłość leży wyłącznie w Naszych rękach. Jeżeli sami o nią nie zadbamy, nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego zdecydowaliśmy się założyć i rozwijać Stowarzyszenie Instytut Zmian, poprzez które zamierzmy dążyć do rozwoju Naszego kraju. Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu szeroko rozumianego prawa, ekonomii oraz zasad funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki, upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości, szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie różnorodnych form aktywności społecznej, promowanie zasad przejrzystości i praworządności życia publicznego, promowanie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Powyższe cele wcielamy w życie poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowania szkoleń, targów, konferencji i seminariów, publikowanie artykułów, recenzji, broszur i folderów, organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, a także współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi, przygotowywanie ekspertyz oraz analiz działania instytucji i osób publicznych, a także rozwijanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służącymi nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty oraz wymianę informacji.

Wierzymy, że poprzez zorganizowane działania Polacy są w stanie wspólnymi siłami wynieść Polskę na lidera i równego partnera na światowej scenie gospodarczo-politycznej, zaczynając od fundamentalnych zmian wewnątrz Naszego kraju. Rolą Instytutu Zmian jest aktywne zaangażowanie w transformacjach oraz wspieranie inicjatyw o zbieżnych celach, jak również inicjowanie i inspirowanie do efektywnych zmian.

EKSPERCI

         

Kamil Goral
Kamil Goral

Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kierunek teologia) oraz politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta rektora SGH, uczestnik licznych konferencji naukowych Współrealizator projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. Lesława Pagi (więcej…)

adw. dr Krzysztof Andrzej Wąsowski
adw. dr Krzysztof Andrzej Wąsowski

Adwokat. Wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka Wąsowski. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Był doradcą Ministra Skarbu Państwa, konsultantem naukowym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Współprzewodniczącym Komisji Majątkowej, oraz (więcej…)

Trajan Szuladziński
Trajan Szuladziński

Jest absolwentem Wydziału Prawa w Białymstoku oraz podyplomowych studiów podatkowych Szkoły Głównej Handlowej. Wpisany na listę doradców podatkowych. Zdał egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w związku z czym przez wiele lat pełnił tę funkcję w wielu spółkach. Przez ostatnie lata poza prowadzeniem własnej kancelarii był Zastępcą Dyrektora gdzie piastował posadę doradcy i (więcej…)

Jacek Słupski
Jacek Słupski

Absolwent MBA w Szkole Głównej Handlowej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Zarządzanie, specjalizacja finanse międzynarodowe), Akademii Wychowania Fizycznego (kierunek WF, specjalizacja organizacja i zarządzanie w sporcie). Dodatkowo absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nowoczesnych praktyk zarządzania firmą oraz strategii (więcej…)

Damian Siembida
Damian Siembida

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Założyciel i prezes Koła Naukowego Analizy Prawno-Ekonomicznej Rynku Nieruchomości „Res Immobiles”. Uczestniczył ponadto w programie Juris Doctor w University of British Columbia (Vancouver). W latach 2012 – 2015 był aplikantem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. (więcej…)

adw. dr Beata Paxford
adw. dr Beata Paxford

Jest adwokatem. Wykłada w Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie. Jest współautorką Komentarza do ustawy prawo bankowe pod red. prof. dr hab Hanny Gronkiewicz – Waltz, jest także współautorką monografii bankowej pod red. prof. dr hab Wojciecha Góralczyka pt. Problemy współczesnej bankowości, glos oraz publikacji dot. szeroko pojętego prawa bankowego i handlowego. (więcej…)

dr inż. Lech Małecki
dr inż. Lech Małecki

Doktor inżynier, absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1975 r. Uzyskał tytuł doktora nauk zarządzania na podstawie rozprawy doktorskiej Badanie poziomu technicznego przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania i Informatyki AE Wrocław. Autor 12 prac naukowo-badawczych, 1 monografii i 24 publikacji naukowych. Był adiunktem w Zakładzie Nauk Zarządzania (więcej…)

adw. Jakub Łosoś-Czernicki
adw. Jakub Łosoś-Czernicki

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odbył także szkolenia w ramach Izby Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej. (więcej…)

dr Dariusz Gulczyński
dr Dariusz Gulczyński

Ekspert Instytutu Zmian, członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej  RadyEnergetycznej, Associate Expert w komitetach: Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz magister ekonomii Wydziału Planowania i Zarządzania (więcej…)

Tomasz Gontarz
Tomasz Gontarz
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Przez kilka lat pracował w departamencie prawnym PKO BP. Były przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW oraz Sekretarz Generalny Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Prowadzi szkolenia z przywództwa oraz moderuje sesje strategiczne dla NGO.

(więcej…)