Reprywatyzacja: marksizm wiecznie żywy – artykuł eksperta Instytutu Zmian adw. Jakuba Łososia-Czernickiego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem  naszego eksperta adw. Jakuba Łososia-Czernickiego nt. kwestii reprywatyzacji w kontekście prawa własności. http://www.rp.pl/artykul/1297339-Reprywatyzacja–Marksizm-wiecznie-zywy.html Poniżej treść przedmiotowego artykułu: Mogłoby się… Czytaj dalej

Więcej informacji

Analiza Instytutu Zmian pt. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,  mamy przyjemność zaprezentować analizę Instytutu Zmian pt. “Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej” autorstwa naszych ekspertów mjr rez. Dariusza Palczewskiego oraz Macieja Wołka oraz infografikę… Czytaj dalej

Więcej informacji

Patronat honorowy Polskiej Organizacji Turystycznej nad debatą Instytutu Zmian pt. “Turystyka a rozwój gospodarczy Polski” 25.09.2015 r.

patronat POT

Więcej informacji

Plakat debaty Instytutu Zmian pt.: “Turystyka a rozwój gospodarczy Polski” 25.09.2015 r.

   

Więcej informacji

PKN ORLEN S.A. Partnerem Głównym debaty pt.: „Turystyka a rozwój gospodarczy Polski”

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło obwieścić, że Partnerem Głównym debaty pt. “Turystyka a rozwój gospodarczy Polski. Stan bieżący i możliwe drogi rozwoju sektora turystycznego… Czytaj dalej

Więcej informacji

Zmiana terminu debaty pt. Polskie elektrownie jądrowe a budowa gazoportu”

Szanowni Państwo, W związku z pilnym wyjazdem zagranicznym naszego eksperta p. Marcina Jastrzębskiego niniejszym przekładamy naszą debatę pt. “Polskie elektrownie jądrowe a budowa gazoportu” z… Czytaj dalej

Więcej informacji

Title: Changes to Polish Competition Law – Leniency Programme in the Spotlight

Proudly to mention about it, significant changes to the Polish competition law come. With change, opportunities come. Only if the change is in the right… Czytaj dalej

Więcej informacji

New Public Management

Przedstawiamy Państwu pierwszy working paper Instytutu Zmian. Stanowi on zapowiedź serii artykułów, których głównym celem będzie omówienie tematyki nowoczesnych koncepcji zarządzania w administracji oraz ich… Czytaj dalej

Więcej informacji

eKRS – kolejna zmiana w ePaństwie

Od dnia 3 lipca 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło wszelkim zainteresowanym osobom pobieranie nieodpłatnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis ten ma moc prawną… Czytaj dalej

Więcej informacji

Zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej

Elektronizacja życia jest aktualnie procesem, który zachodzi w sposób niezaprzeczalny. Towarzyszy mu elektronizacja obrotu gospodarczego i prawnego.

Więcej informacji
    Brak wiadomości w tej kategorii.
    Brak wiadomości w tej kategorii.
    Brak wiadomości w tej kategorii.